ES3000 DIATERMIA CHIRURGICZNA

ES3000

urządzenie elektrochirurgiczne / dyplom magisterski

Projekt diatermii es3000 łączy wszystkie funkcje nowoczesnej elektrochirurgii w jednym mobilnym urządzeniu. Najważ- niejszymi elementami projektu są diatermia zintegrowana z wózkiem-podstawą i wózkiem do transportu butli z argonem. Diatermia może być używana na kolumnie chirurgicznej — bez wózka, oraz w zestawie z nim, kiedy szpital nie dysponuje kolumną, co jest częstą sytuacją w polskiej służbie zdrowia.
Zaobserwowany problem chaotycznie plączących się kabli został ograniczony poprzez zastosowanie zwijacza kabla zasilającego, bezprzewodowego sterowania nożnego, które jest przechowywane w wózku-podstawie, ukrycie tylnych złączy kablowych oraz zaprojektowanie uchwytu porządkującego przewody z przodu.
Forma diatermii, zgodna z estetyką nowoczesnych urządzeń medycznych podkreśla zaawansowanie techniczne aparatu. Sposób kształtowania i zastosowanie laminatu poliestrowego ułatwia utrzymanie diatermii w czystości. Brak wystających elementów minimalizuje ryzyko przypadkowego zahaczenia i przewrócenia aparatu.

rok__2009
status__projekt koncepcyjny / projekt dyplomowy
gdzie__Kraków / Pracownia Projektowania Ergonomicznego Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie
promotor__prof. Czesława Frejlich
prowadzący__dr Andrzej Śmiałek
współpraca__Perfekt Sobierajski oraz emed
projekt wyróżniony w przeglądzie Najlepszych Dyplomów Projektowych Graduation Projects 2008/2009

zadanie: zaprojektować urządzenie elektrochirurgiczne, które najlepiej spełni potrzeby współczesnych lekarzy

medical-piotr-hojda-7medical-piotr-hojda-2medical-piotr-hojda-1medical-piotr-hojda-3medical-piotr-hojda-4medical-piotr-hojda-6medical-piotr-hojda-5b