OPAKOWANIA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH

OPAKOWANIA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH

seria opakowań dla firmy Mercator Medical

Kompleksowy redizajn serii opakowań medycznych rękawic diagnostycznych obejmujący 15 rodzajów rękawiczek dedykowanych dla różnych grup odbiorców; każdy w 5 rozmiarach. Uspójnienie całej serii i poprawa funkcjonalności opakowań były możliwe dzięki zastosowaniu konsekwentnego layoutu dla wszystkich submarek. Kluczowe informacje występują w tych samych miejscach na każdej ściance. Z niewielkimi modyfikacjami wykorzystano istniejący kod kolorystyczny, do którego użytkownicy byli przyzwyczajeni. O skuteczności projektu może świadczyć fakt, że podobne rozwiązania zaczęli stosować konkurenci.

rok__2010
status__projekt wdrożony
gdzie__Kraków
klient__Mercator Medical
współpraca__zespół projektowy ergo:DESIGN

zadanie: zaprojektować spójny system opakowań, który pomaga chronić zdrowie   ph-medical-package-new-0oldph-medical-package-new-01ph-medical-package-new-02ph-medical-package-new-03ph-medical-package-new-04ph-medical-package-new-05ph-medical-package-new-06ph-medical-package-new-09koloryph-medical-package-new-08allph-medical-pictoph-medical-package-new-11plaskieph-medical-package-new-10mesh